Ljudje imamo veliko znanja, ki ga pridobimo na podlagi delovnih izkušenj in neformalnega učenja. Za našo družbo je pomembno, da "izbrska" to "skrito" znanje, ki je velik zaklad, ga prepozna in potrdi, kar spodbuja naš poklicni in pa osebnostni razvoj, povečuje pa tudi motiviranost, kakovost in strokovnost zaposlenih, Temu je namenjen sistem NPK.

Glavni pripomoček za potrjevanje naših znanj je naša osebna zbirna mapa v katero lahko vložimo najrazličnejša dokazila o naši poklicni usposobljenosti, ne glede na način in okolja kjer je bila ta usposobljenost pridobljena.

NPK lahko pridobi oseba, ki je stara najmanj 18 let. Izjemoma lahko NPK pridobi tudi oseba, ki še ni stara 18 let, če ji je prenehal status vajenca ali dijaka, ter dokaže, da dosega znanja in spretnosti, določene s katalogom za NPK.

Preden se vpišemo v postopek preverjanja in potrjevanja NPK, moramo izpolnjevati vstopne pogoje, določene s katalogom za želeno NPK.
Naslednja vsebina:

Pridobivanje NPK