Pridobivanje NPK se začne z oddano vlogo za pridobitev NPK, ki jo pošljemo izvajalcu preverjanj in potrjevanj NPK. Izvajalci so različne organizacije, ki omogočajo svetovanje in pridobitev NPK. Iz oddane vloge mora biti razvidno, da izpolnjujemo vstopne pogoje, določene s katalogom za NPK. Izvajalci nam zagotovijo posebej za to usposobljenega svetovalca za NPK, ki nam osebno pomaga v celotnem postopku - od priprave osebne zbirne mape do pridobitve certifikata o NPK.

Ob pomoči svetovalca za NPK zberemo dokazila o naših delovnih izkušnjah in znanjih, ki so potrebna za pridobitev želenega NPK certifikata. Dokazila smiselno uredimo (glede na vsebino in zahteve kataloga za NPK) in jih vstavimo v osebno zbirno mapo.

NPK komisija pregleda našo osebno zbirno mapo in, če dokazila v zbirni mapi nedvomno izkazujejo ustrezne kvalifikacije oziroma našo usposobljenost, komisija zbirno mapo potrdi in nam izda certifikat o NPK. Če pa zbirna mapa komisije ne prepriča, nam komisija sporoči, da nas bo preverila še neposredno v živo in nam sporoči tudi datum preverjanja in pa obseg preverjanja.
Naslednja vsebina:

Prednosti NPK