Posameznik, ki se želi prijavit za člana NPK komisije, mora najprej izpolnjevati kadrovske pogoje glede ustrezne izobrazbe in ustreznih delovnih izkušenj s strokovnega področja NPK-ja, ki ga želi preverjati in potrjevati. Izmed vseh prijavljenih, ki izpolnjujejo kadrovske pogoje za člana komisije, so na javnem razpisu izbrani le najboljši strokovnjaki.

Nato se morajo še ustrezno usposobiti za delo člana komisije. NPK namreč temelji na ugotavljanju in priznavanju delovnih izkušenj in že pridobljenih znanj. Bodoči član komisije se mora najprej usposobiti za uporabo pomembnih kriterijev za natančno in objektivno vrednotenje dokazil o kandidatovih znanjih, usposobiti pa se mora tudi za profesionalen in spoštljiv odnos do kandidata v primerih, ko ga mora preverjati še neposredno v živo.

Po zaključenem usposabljanju za člana komisije in uspešno opravljenem izpitu jih na koncu potrdijo še državne ustanove in tako postanejo tudi uradni člani NPK Komisij in si pridobijo licenco za preverjanje in potrjevanje izbranega NPK, za katerega so se prijavili. Nad delom članov komisij skrbno bdijo različne državne ustanove, ki spremljajo in nadzirajo njihovo delo, skrbijo za njihovo redno izpopolnjevanje in za kakovost njihovega dela in za zaupanje kandidatov v sistem NPK.
Naslednja vsebina:

Za Koga je NPK